Juridiskā informācija

Mājas lapā iekļautajiem aprakstiem, attēliem un nosacījumiem ir informatīvs raksturs. 

Pārdevējs uzņemas atbildību un saistības par tiem vizuālajiem un informatīvajiem materiāliem, kas iekļauti noslēgtā rakstveida pirkuma līgumā.